NR TEL: 58 620 18 28 nie istnieje od 01.08.2020r. Od 18.05.2020r. kontakt z Przedszkolem nr 25 jest przez stronę przedszkola, e-maila: przedszkole@p25.edu.gdynia.pl, oraz numery telefonów: dyr.: 699 909 234, intendent i zgłaszanie nieobecności : 725 269 783.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

ZFŚS

Aktualności dotyczące

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Przedszkola nr 25 w Gdyni

 

Spotkania komisji socjalnej odbywają się do 10 każdego miesiąca oprócz miesięcy wakacyjnych.

Oświadczenia o dochodach należy składać corocznie:

- pracownicy, emeryci/renciści (Nauczyciele PIT lub decyzja lub odcinek emerytury czy renty) w P25 w Gdyni – do 30 marca

Niezłożenie oświadczenia o dochodach automatycznie nie uprawnia osoby do udzielenia dofinansowania. 

Dokumenty ZFŚS:

Regulamin ZFŚS

Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie dofinansowania wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży

Załącznik nr 1a – Wniosek o przyznanie dofinansowania wypoczynku

Załącznik nr 2 – Wniosek o przyznanie pomocy rzeczowej w formie paczki dla dziecka

Załącznik nr 3 – Wniosek o przyznanie zapomogi socjalnej w formie świadczenia pieniężnego na zwiększone wydatki w okresie zimowo – świątecznym

Załącznik nr 4 – Wniosek o przyznanie zapomogi losowej

Załącznik nr 5 – Preliminarz przychodów i wydatków – pracownicy/emeryci/renciści P25

Załącznik nr 6 – Upoważnienie dla członków komisji socjalnej ZFŚS w P25

Załącznik nr 7 – Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS w P25

Załącznik nr 8 – Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pomoc z ZFŚS w P25

Załącznik nr 9 – Oświadczenie emeryta/ rencisty o numerze konta bankowego

 

Data dodania: 2022-01-26 21:04:33
Data edycji: 2023-11-26 18:31:03
Ilość wyświetleń: 791
godło Polski - link do strony głównej
Kontakt

81-377 Gdynia

ul. Augustyna Necla 14

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej