NR TEL: 58 620 18 28 nie istnieje od 01.08.2020r. Od 18.05.2020r. kontakt z Przedszkolem nr 25 jest przez stronę przedszkola, e-maila: przedszkole@p25.edu.gdynia.pl, oraz numery telefonów: dyr.: 699 909 234, intendent i zgłaszanie nieobecności : 725 269 783.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

ZFŚS

Aktualności dotyczące

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Przedszkola nr 25 w Gdyni

 

Spotkania komisji socjalnej odbywają się do 10 każdego miesiąca oprócz miesięcy wakacyjnych.

Oświadczenia o dochodach należy składać corocznie:

- pracownicy, emeryci/renciści (Nauczyciele PIT lub decyzja lub odcinek emerytury czy renty) w P25 w Gdyni – do 30 marca

Niezłożenie oświadczenia o dochodach automatycznie nie uprawnia osoby do udzielenia dofinansowania. 

Dokumenty ZFŚS:

Regulamin ZFŚS

Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie dofinansowania wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży

Załącznik nr 1a – Wniosek o przyznanie dofinansowania wypoczynku

Załącznik nr 2 – Wniosek o przyznanie pomocy rzeczowej w formie paczki dla dziecka

Załącznik nr 3 – Wniosek o przyznanie zapomogi socjalnej w formie świadczenia pieniężnego na zwiększone wydatki w okresie zimowo – świątecznym

Załącznik nr 4 – Wniosek o przyznanie zapomogi losowej

Załącznik nr 5 – Preliminarz przychodów i wydatków – pracownicy/emeryci/renciści P25

Załącznik nr 6 – Upoważnienie dla członków komisji socjalnej ZFŚS w P25

Załącznik nr 7 – Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS w P25

Załącznik nr 8 – Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pomoc z ZFŚS w P25

Załącznik nr 9 – Oświadczenie emeryta/ rencisty o numerze konta bankowego

 

Data dodania: 2022-01-26 21:04:33
Data edycji: 2023-05-11 23:23:41
Ilość wyświetleń: 550
godło Polski - link do strony głównej
Kontakt

81-377 Gdynia

ul. Augustyna Necla 14

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej