NR TEL: 58 620 18 28 nie istnieje od 01.08.2020r. Od 18.05.2020r. kontakt z Przedszkolem nr 25 jest przez stronę przedszkola, e-maila: przedszkole@p25.edu.gdynia.pl, oraz numery telefonów: dyr.: 699 909 234, intendent i zgłaszanie nieobecności : 725 269 783.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

GDYŃSKIE SUPER PRZEDSZKOLAKI

logotypy

 

Gmina Miasta Gdynia w Przedszkolu nr 25 realizuje projekt „GDYŃSKIE SUPER PRZEDSZKOLAKI – program podnoszenia jakości usług oraz przystosowania miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni”.

 

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej przedszkolnej oraz dostosowanie istniejących miejsc przedszkolnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

 

 

Wartość projektu: 2 554 840

Dofinansowanie projektu z UE: 2 171 614

W ramach projektu w Przedszkolu nr 25 realizowane są  następujące działania:

 1. zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym wyrównujące szanse edukacyjne w oraz rozwijające kompetencje kluczowe;
 2. zakup pomocy dydaktycznych i specjalistycznych wykorzystywanych na zajęciach;
 3. zakup sprzętu multimedialnego do prowadzenia zajęć;
 4. studia podyplomowe dla nauczycieli wychowania przedszkolnego;
 5. kursy i szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego;
 6. zajęcia edukacyjno-wychowawcze lub/i warsztaty tematyczne i spotkania indywidualne ze specjalistami dla rodziców i opiekunów prawnych;

  Okres realizacji projektu: 30.06.2021 – 30.06.2023

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

........................................

 

Informacja o procedurze przygotowywania dokumentów rekrutacyjnych dzieci, nauczycieli i rodziców biorących udział w projekcie „GDYŃSKIE SUPER PRZEDSZKOLAKI – program podnoszenia jakości usług oraz przystosowania miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni”.

 

Wszystkie placówki oświatowe, w których realizowany jest projekt, muszą zbierać dokumenty rekrutacyjne uczestników otrzymujących wsparcie w postaci zajęć, studiów, spotkań/warsztatów. Zebrane dokumenty finalnie muszą zostać złożone w Wydziału Edukacji.

 

Wszystkie poniższe wymogi muszą być należycie spełnione, gdyż podlegają wnikliwej kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (Instytucji Zarządzającej). 

 

Jakie są obowiązujące dokumenty rekrutacyjne?

 

W projekcie biorą udział trzy grupy odbiorców, dla których opracowano wzory dokumentów:

 

 • dla dzieci w wieku przedszkolnym: zał. nr 1 Deklaracja uczestnika DZIECKO, zał. nr 3a i 4a Oświadczenia uczestnika projektu, zał. nr 5 Kwestionariusz danych osobowych uczestnika projektu. Dokumenty wypełnia, podpisuje rodzic i dostarcza do przedszkola;
 • dla nauczycieli: zał. nr 2 Deklaracja uczestnika NAUCZYCIEL/RODZIC, zał. nr 3b i 4b Oświadczenia uczestnika projektu, zał. nr 5 Kwestionariusz danych osobowych uczestnika projektu;
 • dla rodziców: zał. nr 2a Deklaracja uczestnika RODZIC, zał. nr 3b Oświadczenie uczestnika projektu, zał. 6 Kwestionariusz RODZIC

Jak wygląda prawidłowa procedura zbierania dokumentów rekrutacyjnych?

 

Gdy otrzymacie Państwo informację o rozpoczynających się zajęciach, wówczas przed pierwszymi zajęciami należy przekazać dokumenty podpisane.

Każdy uczestnik może brać udział w kilku formach wsparcia, jednak dokumenty każdy wypełnia tylko raz. Proszę zwrócić uwagę, by data ich podpisania była sprzed pierwszych zajęć.

 

 • dokumenty dzieci: najpierw zał. nr 5, potem zał. nr 1, na końcu zał. nr 3a i 4a;
 • dokumenty nauczycieli: najpierw zał. nr 5, potem zał. nr 2, na końcu zał. nr 3b i 4b;
 • dokumenty dla rodziców: najpierw zał. zał. nr 6, zał. 2a, na końcu zał. 3b.

UWAGA! Dokumenty należy dostarczać na bieżąco, najlepiej przed rozpoczęciem zajęć, ponieważ dane zawarte w nich są na bieżąco wprowadzane do Centralnego Systemu

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

Data dodania: 2022-03-11 11:07:16
Data edycji: 2022-10-27 09:54:17
Ilość wyświetleń: 893
godło Polski - link do strony głównej
Kontakt

81-377 Gdynia

ul. Augustyna Necla 14

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej