NR TEL: 58 620 18 28 nie istnieje od 01.08.2020r. Od 18.05.2020r. kontakt z Przedszkolem nr 25 jest przez stronę przedszkola, e-maila: przedszkole@p25.edu.gdynia.pl, oraz numery telefonów: dyr.: 699 909 234, intendent i zgłaszanie nieobecności : 725 269 783.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

GDYŃSKIE SUPER PRZEDSZKOLAKI

logotypy

 

Gmina Miasta Gdynia w Przedszkolu nr 25 realizuje projekt „GDYŃSKIE SUPER PRZEDSZKOLAKI – program podnoszenia jakości usług oraz przystosowania miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni”.

 

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej przedszkolnej oraz dostosowanie istniejących miejsc przedszkolnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

 

 

Wartość projektu: 2 554 840

Dofinansowanie projektu z UE: 2 171 614

W ramach projektu w Przedszkolu nr 25 realizowane są  następujące działania:

 1. zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym wyrównujące szanse edukacyjne w oraz rozwijające kompetencje kluczowe;
 2. zakup pomocy dydaktycznych i specjalistycznych wykorzystywanych na zajęciach;
 3. zakup sprzętu multimedialnego do prowadzenia zajęć;
 4. studia podyplomowe dla nauczycieli wychowania przedszkolnego;
 5. kursy i szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego;
 6. zajęcia edukacyjno-wychowawcze lub/i warsztaty tematyczne i spotkania indywidualne ze specjalistami dla rodziców i opiekunów prawnych;

  Okres realizacji projektu: 30.06.2021 – 30.06.2023

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

........................................

 

Informacja o procedurze przygotowywania dokumentów rekrutacyjnych dzieci, nauczycieli i rodziców biorących udział w projekcie „GDYŃSKIE SUPER PRZEDSZKOLAKI – program podnoszenia jakości usług oraz przystosowania miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni”.

 

Wszystkie placówki oświatowe, w których realizowany jest projekt, muszą zbierać dokumenty rekrutacyjne uczestników otrzymujących wsparcie w postaci zajęć, studiów, spotkań/warsztatów. Zebrane dokumenty finalnie muszą zostać złożone w Wydziału Edukacji.

 

Wszystkie poniższe wymogi muszą być należycie spełnione, gdyż podlegają wnikliwej kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (Instytucji Zarządzającej). 

 

Jakie są obowiązujące dokumenty rekrutacyjne?

 

W projekcie biorą udział trzy grupy odbiorców, dla których opracowano wzory dokumentów:

 

 • dla dzieci w wieku przedszkolnym: zał. nr 1 Deklaracja uczestnika DZIECKO, zał. nr 3a i 4a Oświadczenia uczestnika projektu, zał. nr 5 Kwestionariusz danych osobowych uczestnika projektu. Dokumenty wypełnia, podpisuje rodzic i dostarcza do przedszkola;
 • dla nauczycieli: zał. nr 2 Deklaracja uczestnika NAUCZYCIEL/RODZIC, zał. nr 3b i 4b Oświadczenia uczestnika projektu, zał. nr 5 Kwestionariusz danych osobowych uczestnika projektu;
 • dla rodziców: zał. nr 2a Deklaracja uczestnika RODZIC, zał. nr 3b Oświadczenie uczestnika projektu, zał. 6 Kwestionariusz RODZIC

Jak wygląda prawidłowa procedura zbierania dokumentów rekrutacyjnych?

 

Gdy otrzymacie Państwo informację o rozpoczynających się zajęciach, wówczas przed pierwszymi zajęciami należy przekazać dokumenty podpisane.

Każdy uczestnik może brać udział w kilku formach wsparcia, jednak dokumenty każdy wypełnia tylko raz. Proszę zwrócić uwagę, by data ich podpisania była sprzed pierwszych zajęć.

 

 • dokumenty dzieci: najpierw zał. nr 5, potem zał. nr 1, na końcu zał. nr 3a i 4a;
 • dokumenty nauczycieli: najpierw zał. nr 5, potem zał. nr 2, na końcu zał. nr 3b i 4b;
 • dokumenty dla rodziców: najpierw zał. zał. nr 6, zał. 2a, na końcu zał. 3b.

UWAGA! Dokumenty należy dostarczać na bieżąco, najlepiej przed rozpoczęciem zajęć, ponieważ dane zawarte w nich są na bieżąco wprowadzane do Centralnego Systemu

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Program zakończyliśmy w czerwcu 2023r. 

 

Data dodania: 2022-03-11 11:07:16
Data edycji: 2024-03-19 08:43:00
Ilość wyświetleń: 1021
godło Polski - link do strony głównej
Kontakt

81-377 Gdynia

ul. Augustyna Necla 14

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej