Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Uwaga!

Uwaga!

PROCEDURA ODWOŁAWCZA
Od 9 kwietnia, tylko w formie elektronicznej

Drodzy Rodzice, informujemy:
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o uzasadnienie odmowy przyjęcia.
Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia
wystąpienia rodzica.
2. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy, rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Podstawa prawna: art. 158 ust.  6, 7, 8 i 9 ustawy Prawo Oświatowe

Aneta Pasieka – p.o Dyrektora Przedszkola nr 25 w Gdyni

Data dodania: 2020-03-26 14:52:55
Data edycji: 2020-03-26 14:55:30
Ilość wyświetleń: 76
Godło
Kontakt

81-377 Gdynia

ul.Augustyna Necla 14

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button