Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Uwaga rodzice

W związku z nieterminowym dokonywaniem opłat przez niektórych rodziców wprowadzam Procedurę postępowania w sytuacjach nieterminowego dokonywania opłat za przedszkole obowiązującą w Przedszkolu nr 25 w Gdyni. Proszę o zapoznanie się z jej treścią. Procedura wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 r.

 

Ponadto informuję, iż w myśl umowy zawartej z Przedszkolem:

 

§ 9 pkt 2. Przedszkole może rozwiązać umowę za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia jedynie w przypadku zalegania z opłatami za świadczenia przedszkola za okres 1 miesiąca. Rozwiązanie umowy może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu rodziców do uregulowania należności w wyznaczonym terminie, w trybie określonym w statucie przedszkola.

 


Dyrektor

Katarzyna Dukat

Data dodania: 2015-01-14 00:33:00
Data edycji: 2017-09-28 00:35:56
Ilość wyświetleń: 412
Godło
Kontakt

81-377 Gdynia

ul.Augustyna Necla 14

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button