Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Rekrutacja 2020/2021

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 

do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,

 prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

Lp. Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1. 2. 3. 4.
1.

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
(www.gdynia.pl/rekrutacja)

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

2 marca 2020 r.
o godz. 12.00

 

 

                 x

              x

 

 

18 maja 2020 r.
o godz. 12.00

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 2 marca
od godz. 12.00


do 16 marca 2020 r.
do godz. 16.00

od 18 maja
od godz.12.00


do 22 maja 2020 r.
do godz. 16.00

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
nie zakwalifikowanych
25 marca 2020 r.
o godz. 15.00
28 maja 2020 r.
o godz.15.00
4.

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany

  do 31 marca 2020 r.

    do godz. 17.00               

do 2 czerwca 2020 r.
do godz. 17.00
5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

8 kwietnia 2020 r.
o godz. 15.00
5 czerwca 2020 r.
o godz.15.00
6.

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

                    x 31 sierpnia 2020 r.
o godz.12.00

 

 

Data dodania: 2018-02-05 17:21:28
Data edycji: 2020-03-03 14:37:40
Ilość wyświetleń: 1115
Godło
Kontakt

81-377 Gdynia

ul.Augustyna Necla 14

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button